หมวดหมู่
ดูล่าสุด
หัวโขน ศิลปะชั้นสูง...ครูแห่งนาฏศิลป์

“หัวโขน” เป็นงานศิลปะชั้นสูงที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่สมัยโกสินทร์ตอนต้น ใช้สำหรับสวมครอบศีรษะ ปิดบังส่วนหน้าของผู้แสดงโขนอย่างมิดชิด ซึ่งเป็นศิลปวัตถุประเภทประณีตศิลป์ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตรตระการตา สามารถแบ่งประเภทออกเป็น หัวโขนสำหรับใช้ในการแสดง และหัวโขนที่ใช้สำหรับเป็นของประดับตกแต่ง
“หัวโขนสำหรับใช้ในการแสดง” เป็นหัวโขนที่สร้างขึ้นด้วยกรรมวิธีแบบโบราณตามเอกลักษณ์ของหัวโขนที่ถูกต้อง โดยทำขึ้นมาเพื่อใช้ในการแสดง เพื่อสื่อถึงตัวละครนั้น ๆ เช่น พระ ยักษ์ เทวดา วานร สัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น“หัวโขนที่ใช้สำหรับเป็นของประดับตกแต่ง” เป็นหัวโขนที่สร้างขึ้นโดยการหล่อ ปั้น ฉีด และขึ้นรูปด้วยพลาสติกหรือกรรมวิธีอื่น ๆ ซึ่งอาจมีการลงรักปิดทอง หรือประดับกระจกร่วมด้วยซึ่งในปัจจุบัน “หัวโขน” ไม่ได้เป็นเพียงแค่ส่วนประกอบในการแสดงโขนเพียงเท่านั้น หากแต่หัวโขนได้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า มีเสน่ห์อย่างล้ำลึก และเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นอย่างหนึ่งของประเทศไทยอีกด้วย
ร้านค้าที่เกี่ยวข้อง
สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หัวโขนพระลักษณ์

(0)

THB 15,000.00

หัวโขนบ้านครูประทีป

หัวโขนพิเภก

(0)

THB 15,000.00

หัวโขนบ้านครูประทีป

หัวโขนหนุมาน สีแดง

(0)

THB 15,000.00

หัวโขนบ้านครูประทีป

หัวโขนหนุมาน สีฟ้า

(0)

THB 15,000.00

หัวโขนบ้านครูประทีป

หัวโขนพญาวานร

(0)

THB 15,000.00

หัวโขนบ้านครูประทีป

หัวโขนนิลพัท

(0)

THB 15,000.00

หัวโขนบ้านครูประทีป

หัวโขนยักษ์

(0)

THB 15,000.00

หัวโขนบ้านครูประทีป

หัวโขนหนุมาน

(0)

THB 18,000.00

หัวโขนบ้านครูประทีป

เศียรพ่อแก่

(0)

THB 15,000.00

หัวโขนบ้านครูประทีป

1 2
ไปที่หน้าช้อปปิ้ง